brand

دسته بندی قوانین

مدارک لازم برای ویزای کار

وضعیت ارائه مدارک کارفرانسه چگونه است؟ قوانین جدید تصویب شده در باب کار فرانسه چگونه است؟ آیا کار در فرانسه برای خارجیان فراهم است؟ مدارک کار در فرانسه کدام است؟ کار در کدام دسته بندی ویزا فرانسه تقسیم بندی میشود؟ مدارک کار فرانسه را در کجا جستجو کنیم؟آیا مدارک ویزای کار فرانسه در چک لیست ذکر میشود؟ مدارک ویزای کار فرانسه در بخش پذیرش درخواست ویزا کار به چه نحویست؟ مدارک ویزای کار فرانسه در بخش بیومتریک کنسولی فرانسه چگونه است؟

موسسه حقوقی راشاگسترپرتو عدل آماده ارائه خدمات مشاوره تلفنی رایگان به شما هموطن عزیز در این ضمینه میباشد.

 

مقدمه:

بزرگترین کشور زیبای اروپای غربی یعنی فرانسه با حدود یعنی 1/3وسعت ایران بعداز اوکراین دومین کشور از لحاظ پهناوری دراروپاست درحال حاضر بالغ بر شصت وپنج میلیون نفر جمعیت دارد.فرانسه طی 500سال گذشته از مبنا 2017م. قدرتی بزرگ در زمینه فرهنگ و اقتصادوارتش درجهان بود.

چرا در حال حاضر سفارت فرانسه پذیرش ویزای کاری را بکل تعطیل کرده یا انگشت شمار ویزای کار اعطا میکند( یعنی از سال 93تا 96شمسی)؟؟

*روند بازار کسب وکار فرانسه از 2013تاکنون_طبق گزارشات موسسه ملی آمارفرانسه، درماه آوریل 2013فضای شغلی فرانسه بایک واحد کاهش به 94واحد رسید یعنی کمتر از 100،شاخص متوسط بلند مدت شد.وبالطبع شاخص خدمات با سه واحد نزول به 90رسید یعنی نازل ترین مقدار از اوت2013تابحال وشاخص تولیدات کارخانه ای،شاخص ساخت وساز و شاخص خدمات و...نیز کاهش پیدا کرد.واین تاثیر باعث حذف کارگران مشاغل درصنایع مختلف فرانسه شد وباعث افزایش سطح بیکاری شدکه خودمنجربه افزایش مالیات،فقر،بزهکاری شد.وباعث بیکاری 3,347,000نفر در فرانسه شد.وبیشتر رنج سنی زیر 25سال بیکارشد.وباعث افزایش 7%اخراج شرکتها و موسسات شد.طوریکه موسسه اینسه فرانسه اعلام کرد آنطور که شاخصه BITدفتربین المللی کار است در سه ماه ابتدای 2013به 10.5%رسید وبا گذراز 2013 به 2014آمار رشد بیکاری 0.7%طی یکسال رانشان داد.واین خود تاثیرگرفته از بحران اقتصادی منطقه یورو از 2008به بعد بود. ومنجر به لایحه اصلاح قانون کارفرانسه در 9اوت 2016شد.که درآن همان 35hدرهفته باقی مانداما به کارفرما اجازه داده شد زمان کار درهفته رابه 60ساعت وحداکثر12ساعت در روز اضافه کند البته زیرنظر بازرسان اداره کارباشد دستمزداضافه کار10%بیشتراز دستمزد پایه پرداخت کند.نکته دوم آسان شدن اخراج کارکنان وکاهش غرامت اخراج بود.قانون جدید کار همچنین چالش های شدید برای کارفرمایان و جریمه های سنگین آنه و قانون مالیات بردرآمد 75%باعث نارضایتی زیادی شده.

درفرانسه حداقل دستمزد برای شغل معمولی حداقل 9.67€\hاست یا ماهانه 35ساعت درهفته که هر سال یک ژانویه دستخوش افزایش 2%میشود،اتباع اتحادیه اروپا،ایسلند،لیخن اشتاین،نروژ،سوئیس مثل بقیه اتباع فرانسوی اند.بقیه باید آن شغل موردنظرشان برای کاردر فرانسه هیچ نامزدی درفرانسه واتحادیه نداشته باشدتا بتواند برود.درنتیجه برخلاف آلمان ،کشور فرانسه درهای بازی برای پذیرش نیروی کار بین الملل ندارد وبصورت محدود ودر حد کم جذب نیروی کاری دارد.

 

*زبان فرانسه

مدرک زبان TCFبا اعتبار دوساله،مدرک DELFبدون تاریخ انقضاست ودرنهایت حداقل مدرک موردنیاز شما B1است.امتحان دربخش فرهنگی سفارت فرانسه انجام میشود.اگر شخصی هفت سال متوالی درفرانسه اقامت داشته باشد(تحصیل،کار...)اقامت دائم میگیرد حتی کار درضمن تحصیل فرانسه هم اگر کارفرما شما را بیمه کند بلافاصله منجر به اقامت دائم می شود.هزینه ماهانه در پاریس حدود900€است که در شهرستانها ارزانتراست و700€است مثل شهر مارسی،لیون،استراسبورگ...

عملا امکان کارهمراه تحصیل بسیار پایین است زبان فرانسه چه درتحصیل وچه کار غالب است والزامی.توجه کنید که فرانسه به همراه دانشجو ویزا نمیدهد.

درحال حاضربدلیل مشکلات عدیده ای که دولت فرانسه باآن روبروست ،ویزای کاراعطاء نمی شود وکارحین تحصیل آنهم درسطح کم اعطاء میشود،فوق لیسانس20ساعت ودکتری30ساعت درهفته با حقوق دستمزد ساعتی 10یورو میتوانند اقامت دائم بگیرند.اما دانشگاهها رایگان وفقط هزینه اولیه وناچیز ثبت نام دریافت میکنند.

توجه کنید که برای تکمیل مدارک کار جهت ارائه به سفارت ابتدا باید بدانید کدام فرم اقامتی را از سایت سفارت دانلود وتکمیل نمایید.

انواع اقامت جهت اخذ ویزای فرانسه:

 • اقامت 90روزه یا دوره180روزه
 • اقامت طولانی مدت بیشتراز 90روز

متقاضی جویای کارابتدا باید بسنجد که اقامت کاراو درفرانسه شامل کدامیک ازدونوع اقامت بالاست وسپس بترتیب زیر عمل کند. ابتدا بعد از آگاهی یافتن از شرایط عمومی وکلی درخواست ویزای فرانسه از موسسات حقوقی و مشاوره رایگان کارآمد درمورد اینکه شما باتوجه به درصد شانس خود می توانید اقدام کنید یانه.

 

مدارک مورد نیاز ویزای کار فرانسه

 • پاسپورت با دوبرگ خالی،اعتبار حداقل سه ماه
 • رزومه شخص یاCV
 • کپی صفحه اول شناسنامه
 • گواهی ثبت نام کسب وکار از طرف کارفرما واعلام نیازنشدن ازطرف اتحادیه اروپا وهیچ یک از متقاضیان فرانسوی
 • گواهی اشتغال بانام شما وازطرف کارفرما(دعوتنامه)
 • فرم دانلود تکمیل شده اقامت
 • عکس
 • بیمه نامه
 • مدارک وگواهی ازدواج
 • نامه حمایت مالی کارفرما وکپی قرارداد اجاره مسکن ویا صورت حساب آب وبرق...
 • مدرک زبان فرانسه نیز الزامی نیست اما بسیار روند راتسریع میبخشد.

 

نتیجه گیری:

درباب مدارک موردنیاز ویزای کار فرانسه مشخص شد که قبل از هر اقدامی باید متقاضی مطمئن شود که آیا به درخواست ایشان ویزا تعلق میگیرد یا نه یعنی آیا دولت فرانسه ویزای کار صادر میکند،درصورت مثبت بودن درمرحله بعد قبل از فرستادن مدارک ویزای کارفرانسه،نیازمند نامه کارفرمای فرانسوی خود میباشد،ومرحله بعد یادگیری زبان فرانسوی میباشد.

مقالات مربوط به کشور فرانسه

مدارک ویزای کار فرانسه
مدارک ویزای کار فرانسه

وضعیت ارائه مدارک کارفرانسه چگونه است؟ قوانین جدید تصویب شده در باب کار فرانسه چگونه است؟ آیا کار در فرانسه برای خارجیان فراهم است؟ مدارک کار در فرانسه کدام است؟ کار در کدام دسته بندی ویزا فرانسه تقسیم بندی میشود؟ مدارک لازم جهت ک ...


Top