brand

دسته بندی قوانین

معرفی کشور بلاروس

شناخت کشوربلاروس

نماد پرچم بلاروس

آیا تاریخچه کشور بلاروس یا روسیه ی سفیدرا میدانید؟جمعیت کشور بلاروس چقدر میباشد؟زبان رسمی کشور بلاروس چیست؟همسایه های کشور بلاروس کدامند؟واحد پول بلاروس چیست؟تولید ناخالص ملی بلاروس چقدر است؟ نرخ مالیات در کشور بلاروس چگونه است؟بهره ی بانکی در کشور بلاروس چگونه است؟تولید ناخالص داخلی در بلاروس چگونه است؟امنیت در کشور بلاروس در چه سطحیست؟ویژگی های کشور بلاروس چیست؟عمده ی واردات و صادرات کشور بلاروس چیست؟ صنعت کشور بلاروس حول چه محوریست؟روابط خارجی کشور بلاروس در چه سطحیست؟موسسه حقوقی راشاگسترپرتوعدل همراه شما در مشاوره ی اخذ ویزا میباشد. حکومت کشور بلاروس چه خصوصیاتی دارد؟ فرق کشور بلاروس با دیگر جمهوریهای سابق شوروی در چیست؟پارلمان کشور بلاروس از چه نوعیست؟سیاست کشور بلاروس چگونه است؟اختیارات نخست وزیر در بلاروس تا چه حدیست؟علت نامگذاری بلاروس به روسیه ی سفید چیست؟موسسه ی حقوقی راشاگسترپرتوعدل با مشاوره ی رایگان تلفنی به متقاضیان پزشکی بلاروس در جهت نیل به اهدافشان یاری میرساند.

مقدمه:

کشور بلاروس یا روسیه ی سفید، در "کتاب گریگوری ایفف استاد جغرافیای داشگاه رادرفورد و تحلیلگر برجسته معاصردر درک بلاروس"اینگونه معرفی شده ،بلاروس بعنوان پایان دیکتاتوری در اروپاست.او همچنین به بررسی تاریخ بلاروس،جغرافیای بلاروس و جامعه واقتصاد بلاروس  و نیز وضعیت سیاسی بلاروس پرداخته.ایفف همچنین در سفر تحقیقاتی خود به بلاروس ،به رشد اقتصادی سریع در بلاروس از سال 1996 به بعد و ارکان محکم سیاست در بلاروس پرداخته. کشور آمریکا نیز در میانه سال 1990 بارها رسمیت بلاروس را رد کرده.زبا روسی ،زبان اکثریت مردم بلاروس است.اروپاییان بدلیل تفکر اشتباه ژئوپلتیک در نگاه به رابطه ی دوجانبه بلاروس و روسیه  مسائل غیرقابل درک این رابطه برایشان  همیشه منجر به اعمال فشار اروپا علیه بلاروس و حتی تحریم بلاروس از جانب اتحادیه ی اروپا شده.

بلاروس یک ناسیونالیسم در حال ظهور پویا:

گریگوری ایف  یا همان تحلیلگر برجسته ی بلاروس معاصر، به بلاروس بعنوان ماهیت پیچیده هویت یک ملت کوچک  اروپایی که از لحاظ تاریخی بین شرق و غرب قرارگرفته

پرداخته.همچنین بلاوس دارای منتقدان زیادی  در زمینه هویت بلاروس،زبان روسی و روابط با روسیه است.اما نکته حائز اهمیت اینست که بلاروس برخلاف دیگر کشورهای  جدا شده از قلمرو روسیه  با هویت قومی و قومگرایی صرف متضاد است وبراساس ایده های ملی و مدنی بنا نهاده شده.پایتخت کشور بلاروس مینسک است وبیش از 40%آن یعنی 207,600kmجنگل است.بخش عنده اقتصاد آن صنایع  خدماتی و تولیدی است.

ویژگی های کشور بلاروس:

گروه های قومی در بلاروس ,83%بلاروسی،،8.3%روسی،،3.1%لهستانی،،1.7%اوکراینی و بقیه 3.2%است.

حکومت بلاروس: شورای جمهوری است ودارای رئیس جمهورو نخست وزیر است.و دارای مجلس قانونگذاری با شورای ملی است.

بلاروس در 15نوامبر1939به غرب پیوست و در 25اوت 1991از اتحاد جماهیر شوروی جدا و به استقلال رسید.

تولید ناخالص داخلی بلاروس در کل 176میلیارد دلار است.

واحد پول بلاروس: روبل

کد تلفن:+375

جمعیت بلاروس:9.505میلیون نفراست.

بلاروس تنها کشور اروپایی است که مجازات اعدام را در قانون خود دارد.

بلاروس هیچ تلاشی را برای پیوستن به اتحادیه ی اروپا نشان نداده است.

همسایه های بلاروس از شمال لتونی،از شمال غرب لیتوانی،در غرب لهستان و روسیه در شمال،اوکراین در جنوب است.

 

تاریخ بلاروس:

منطقه ای که درحال حاضر بلاروس است نخستین بار توسط قبایل بالتیک در قرن سوم تأسیس شد ودر حدود قرن پنجم این مناطق توسط قبایل اسلاوی مورد استفاده قرار گرفت در قرن نهم نخستین سلطنت در سرزمین بلاروس ،سلطنت پلاستک بود.برخلاف تهاجمات پیاپی تاتارها،مغولها و... به کشور روسیه ،کشور بلاروس کمتر مورد تهاجم بود و توسط قلمرو لیتوانی جذب شد که یکی از دلائل نام روسیه سفید به همین دلیل است که کمتر مورد هجوم و اشغال بوده و سفید باقی مانده و سرزمین تسخیر نشده یا سفید است.درقرن 17تزار در توصیف سرزمین برگردانده شده از قلمرو لیتوانی به روسیه آن را رأس سفید توصیف کرد در قرن 13و14 لیتوانی ،بلاروس و لهستان تحت لوای امپراتوری لیتوانی بودند.

آب و هوای بلاروس:

حدود 40%بلاروس  تحت پوشش جنگل است.رودخانه های زیاد و یازده هزار دریاچه در بلاروس وجود دارد.سه رودخانه بزرگ نعمان،پریپیات و دنیپر در بلاروس است. آب و هوای بلاروس ،آب و هوای مناطق قاره  و دریایی است و زمستانهای سرد و تابستانهای مرطوب دارد.بارش سالانه 550_700mmاست.

 

سیاست بلاروس:

رئیس جمهور برای دوره پنج ساله انتخاب می شود.طبق قانون اساسی 1994 فقط طی دو دوره رئیس جمهور اجازه خدمت دارد.اما تغییر قانون اساسی در 2004محدودیت زمانی را حذف کرد.پارلمان بلاروس دو مجلسی است.مجلس نمایندگان که 110عضو دارد و مجلس شورا که 64عضو است.مجلس نمایندگان دارای قدرت تعیین نخست وزیر ،اصلاح قانون اساسی و سیاست خارجی و داخلی است.مجلس شورا دارای قدرت انتخاب مقامات دولتی ،محاکمه رییس جمهور و تصویب مجدد قوانین است همچنین وتوی قوانین مقامات محلی است..قوه قضاییه شامل دادگاه عالی و دادگاه تخصصی مانند دادگاه قانون اساسی است.قضات دادگاه های ملی توسط رییس جمهور منصوب می شوند و توسط مجلس شورا تایید می شوند.بالاترین دادگاه تجدیدنظر دیوان عالی کشور بلاروس است.همچنین احزاب مختلفی مثل حزب جمهوری خواه ،کاروعدالت،حزب کمونیست بلاروس وحزب کشاورزی و...است.

 

روابط خارجی بلاروس:

موقعیت و همسایه های بلاروس

بلاروس همکار تجاری روسیه است و روسیه و بلاروس متحدان دیپلماتیک اند.بلاروس به واردات مواد اولیه و بازار صادرات روسیه وابسته است.بلاروس دارای موافقت نامه های تجاری باچندین کشور عضو اتحادیه اروپاست از جمله با همسایگانش لتونی،لهستان،لیتوانی است.اما روابط دوجانبه بلاروس با آمریکا در حال تضعیف است زبرا آمریکا از سازمانهای غیردولتی ضد رییس جمهور حمایت می کند.روابط چین و بلاروس بهبود یافته وبلاروس شریک اصلی در خاورمیانه است.بلاروس عضو انجمن اقتصادی اوراسیا،سازمان پیمان امنیت جمعی و جنبش عدم تعهد و سازمان امنیت است.همچنین در سیاست همبستگی اروپایی با هدف اتحاد میان اروپا و همسایگان آن است.درسال 2016اتحادیه ی اروپا خبر به کاهش تحریم ها علیه بلاروس داد.*بلاروس نمی تواند به عضویت ناتو درآید زیرا عضو سازمان پیمان امنیت جمعی است. همچنین با انگلستان ،هلند،آلمان نیز در زمینه صادرات و واردات تبادل دارد.

 

مینسک پایتخت بلاروس:

میدان پیروزی مینسک

شهر مینسک توسط یک کمیته اجرایی اداره می شود وبه 9حوزه تشکیل شده است.شهر مینسک بلاروس در کرانه رودخانه سویسلاچ و نیامیها قرارگرفته.جمعیت مینسک یک میلیون و هشتصدهزار نفر است.مینسک مرکز اقتصادی بلاروس است.مینسک شهری تقریبا امن و زیباست.

 

اقتصاد بلاروس:

پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی تمام جمهوری های سابق شوروی با بحران اقتصادی عمیق مواجه شدند با این حال بلاروس با سیاست بازار سوسیالیسم انتخاب کرد و با هدفگیری این سیاست کنترل های اداری برقیمتها و نرخ ارز مشخص شد و همچنین دخالت دولت در شرکتهای خصوصی نیز افزایش یافت.

جدول تولیدناخالص در بلاروس
تولید ناخالص 2015 2017 واحد
ملی 82 173 میلیارد دلار
داخلی -- 72 "

yesتورم  بلاروسCPI در سال 2012 حدود 59.2%است و در 2013نیز 20.5%است.

متوسط دستمزد و درآمد ناخالص در بلاروس
سال 2016 دلار یورو روبل
متوسط تولید ناخالص 4800 4300 8600
متوسط درآمدناخالص 3600 4000 7400

*مالیات در بلاروس در سال 2016 حدود 44.1%است.

yes*نرخ تورم بلاروس در سال 2016حدود 14%است.

yes*نرخ بهره وام بلاروس در سال 2016 حدود 18%است.

*80%از کل صنعت بلاروس در دست دولت است،و بیکاری در بلاروس در 2009,حدود 1%است.و جمعیت زیر خط فقر بلاروس در 2011حدود 7.3%است.جمعیت نیروی کار بلاروس به 4,500,000نفر میرسد.

 

صنایع مادر واصلی در بلاروس:

صنایع اصلی در بلاروس شاملyes پتروشیمی،پتاس،موادغذایی،کود،پارچه،الیاف مصنوعی،موادمعدنی،منسوجات،لوازم برقی،ماشین آلات فلزکاری،ماشین آلات کشاورزی،کامیون،موتورسیکلت،چوب،فلزات،سیب زمینی ،سبزیجات چغندرقند ،کتان،گوشت گاو،شیر،و غلات است.

 

نتیجه گیری:

بلاروس دارای پایگاه صنعتی نسبتأ توسعه یافته بود که پس از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی پایگاه خود را حفظ کرد.بلاروس در بخش کشاورزی و بخش آموزش و تحصیلات عالی رتبه بالایی دارد.بلاروس دارای استاندارد زندگی و سطح رفاه خوبیست وبرخلاف دیگر جمهوریهای سابق اتحاد شوروی ،بجای خصوصی سازی و ایجاد وابستگی به شرکای خصوصی داخلی بر ارتقای شرکتهای دولتی تمرکز دارد.بلاروس عضو جامعه ی بدون مرز اروپاست و واردات بلاروس به روسیه،آلمان،چین و اوکراین بیشتر است وبلاروس مرز میان شرق و غرب است.و کشوری زیبا و ارزان از نظر هزینه هاست،و سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب میکند.موسسه ی حقوقی راشاگسترپرتوعدل در تمام زمینه های قانونی اخذ ویزای بلاروس به هموطنان عزیز مشاوره رایگان تلفنی ارائه می دهد.

مقالات مربوط به کشور بلاروس

Top