brand
آفریقای جنوبی،ملکه رنگین کمان

آفریقای جنوبی چگونه کشوریست؟آفریقای جنوبی چه خصوصیات و شاخصه هایی دارد؟پایتخت آفریقای جنوبی کجاست؟مرز ساحلی آفریقای جنوبی با چه اقیانوس هاییست؟همسایگان آفریقای جنوبی کدام اند؟دین مردم در آفریقای جنوبی چیست؟زبان رسمی مردم در آفریقای جنوبی چیست؟سیاست جمهوری آفریقای جنوبی چیست؟نوع دولت آفریقای جنوبی چیست؟استقرار قوای مقننه،مجریه،قضاییه آفریقای جنوبی کجاست؟آفریقای جنوبی چندمین اقتصاد قاره آفریقاست؟رتبه قدرت خرید مردم آفریقای جنوبی در جهان چقدر است؟درصد بیکاری در آفریقای جنوبی چگونه است؟موسسه حقوقی راشاگسترپرتوعدل در زمینه آفریقای جنوبی به هموطنان عزیز مشاوره رایگان تلفنی میدهد.چرا آفریقای جنوبی مقر شرکتهای چندملیتی دنیاست؟تولید ناخالص آفریقای جنوبی چگونه است؟مالیات در آفریقای جنوبی چگونه است؟بهره بانکی در آفریقای جنوبی چقدر است؟بورس جی اس ای آفریقای جنوبی چه شاخصه ای دارد؟گردشگری آفریقای جنوبی چگونه است؟چرا آفریقای جنوبی گهواره انسان است؟تنوع آب و هوای آفریقای جنوبی چگونه است؟تنوع زیستی ورقم و گونه و واریته در جانوران،گیاهان و قارچها آفریقای جنوبی چگونه است؟اخذ شهروندی آفریقای جنوبی چگونه است؟سیستم اخذ تابعیت آفریقای جنوبی چیست؟اقامت آفریقای جنوبی بعد چندسال امکان پذیر است؟سن قانونی در آفریقای جنوبی چقدر است؟تابعیت مضاعف در آفریقای جنوبی چه وضعی دارد؟موسسه حقوقی راشاگسترپرتوعدل مفتخر است درخدمت ارتقای دانش حقوق بین الملل بویژه اقامت و تابعیت هموطنان عزیز میباشد.


مقدمه:

جمهوری آفریقای جنوبی،جنوبی ترین کشور قاره ی آفریقاست،پایتخت آفریقای جنوبی کیپ تاون است. واحد پول آفریقای جنوبی راند است.جمعیت جمهوری آفریقای جنوبی حدود۵۶۰۰۰۰۰۰میلیون نفراست.همسایه های آفریقای جنوبی درشمال کشور زیمباوه،نامیبیا،یوتسوانا ودرشرق وشمال شرق موزامبیک وسوازیلند وپادشاهی لسوتو است. جمهوری آفریقای جنوبی درجنوب به اقیانوس اطلس(آتلانتیک جنوبی)واقیانوس هند میرسد.غالب اقوام آفریقای جنوبی(%۸۰سیاهپوشان)،ازصحرای آفریقاوآفریقایی اند۰زبان اصلی جمهوری آفریقای جنوبی انگلیسی است،لبته زبانهای دیگر که درآفریقای جنوبی تکلم می شوند۱ ده زبان اند که شامل آفریکانس(ریشه آن زبان هلندی است)،سوتوشمالی،جنوب نیدبلی،جنوب سوتو...است.کدتلفن آفریقای جنوبی۲۷+است.اقوام آفریقای جنوبی چندملیتی اند که دراتحادخوبی باهم زندگی می کنند.دین درجمهوری آفریقای جنوبی،مسیحی است.آفریقای جنوبی بنیانگذار سازمان ملل متحداست واولین مقدمه رابه منشورملل نوشت.

کیپ تاوون

سیاست جمهوری آفریقای جنوبی:

جمهوری دموکراسی آفریقای جنوبی براساس قانون اساسی(۱۹۹۷)بارییس جمهور است.جمهوری آفریقای جنوبی۲مجلسی است وشامل مجلس شورای ملی ومجلس سنا است۰مجلس ملی آفریقای جنوبی۴۰۰کرسی داردوپنج ساله است۰مجلس سنا آفریقای جنوبی۹۰عضودارد(ده نفرازهرقانونگذار۹استان اند).رییس جمهوریکی ازاعضای۴۰۰نفره مجلس است که فقط دودوره می تواندریاست جمهور آفریقای جنوبی باش.۰شهرکیپ تاون صندلی مجلس وقانون اساسی است،شهرپرتوریا صندلی رییس جمهورو شهربلومفونتین صندلی قوه قضاییه است۰دادگاه قانون اساسی در ژوهانسبورگ است۰سفارتخانه ها درپرتوریا است۰درکشورجمهوری آفریقای جنوبی،تاکنون کودتایی انجام نشده.مبارزات طولانی لغو قوانین تبعیض بین سیاه وسفیدبا فعالیت حزب ضدآپارتاید از۱۹۹۰ آغازتا۱۹۹۴بوده.آفریقای جنوبی دارای نه استان است.دولت آفریقای جنوبی درسطح بین الملل قدرتی میانجی گر می باشد.آفریقای جنوبی درطول تاریخ مستعمره ی پرتغال،هلند،انگلیس بوده۰آفریفای جنوبی بیشترین اعتراضات دسته جمعی رادرجهان به خود اختصاص داده است.

نلسون ماندلا

اقتصاد آفریقای جنوبی:

آفریقای جنوبی بعداز نیجریه دومین اقتصاد قاره ی آفریقاست واقتصاد سی وچهارم جهان است.قدرت خریدمردم آفریقای جنوبی رتبه۷ درآمدسرانه درقاره آفریقاست.تولید ناخالص داخلی۲۰۱۸حدود۵۴۱/۳۲۶ بوده.یک چهارم جمعیت آفریقای جنوبی بیکاراست ودرآمد دستمزد زیر۲۵$در روز دارند.آفریقا جنوبی جزء ۴۸کشور دارای زیردریایی است. بزرگترین بورس جی اس ایی رادرقاره آفریقا بخود اختصاص داده.دارای شرکتهای چندملیتی زیادی است که ازسراسردنیا نیرو جذب می کنند وسکوی پرتابی برای موفقیت متخصصین ونیروهای جویندگان کاردیگر کشورهااست.آفریقای جنوبی دارای شرکای تجاری زیادی دردنیاازجمله آمریکا،انگلیس،چین،آلمان،ژاپن...است.جمهوری آفریقای جنوبی بعنوان کشوربرتر درپتانسیل اقتصادی ومحیط کارو زیرساخت وسرمایه گذاری بدون واسطه خارجی معرفی شد.جمهوری آفریقای جنوبی۳۶مین محل امن مالیاتی درجهان است . سطح اعتمادوبرگشت متخصصان آفریقای جنوبی بالغ بر۸۰%رسیده.آفریقای جنوبی دارای سلاح هسته ایی است وازاعضای پیمان منع گسترش سلاح های هسته ایی است.آفریقای جنوبی درصنعت هوافضا نیزفعال است.درزمینه پزشکی(اولین پیوندقلب انسان به انسان راانجام داد)و واکسن تب زرد،میکروسکوپ وزیست شناسی مولکولی وبیوتکنولوژی،کارآفرینی،فناوری اطلاعات،نجوم(بزرگترین تلسکوپ)از آن جمهوری آفریقای جنوبی است.

گردشگری آفریقای جنوبی:

بازدید توریستها از جانوران متنوع

قدیمی ترین مرکز باستان شناسی وباقدمت ترین فسیل انسان دردنیاست۰غارهای استان گوتنژ درحال حاضر جزء میراث جهانی یونسکو بانام گهواره انسان ثبت شده،بخش استرک فانتین مخزن فسیلی هومیین درجهان اس.آفریقای جنوبی سایت گردشگری جذاب است وارز آوری خوبی برای کشور آفریقای جنوبی به ارمغان آورده است.

آب وهوای آفریقای جنوبی:

طبیعت بکر و زیبای آفریقای جنوبی

آب وهوای آفریقای جنوبی بطور کلی معتدل اس.اما بدلیل گستردگی آفریقای جنوبی ازکرانه های ساحلی واقیانوسی بسمت کوهستانها وبعد بخش استوا باعث تنوع آب وهوایی وایجادطبیعت زیبا درخاک آفریقای جنوبی شده.این توپوگرافی متنوع ونفوذ اقیانوسی وایجاد اقلیم های متنوع باعث ایجادزمستان سرد درماه های ژوئن واوت وتابستان گرم ومرطوب متاشر ازدریای مدیترانه است.بارش باران نیزدرسطح آفریقای جنوبی توزیع مناسبی دارد وایجاد منظره سرسبز بهشتی باعث جذب وتنوع حیوانات زیادی شده مثلا شهر ژوهانسبورگ در مرکز بارش سالانه۷۶۰میلی متر آفریقای جنوبی قرار دارد.بالاترین درجه درکیپ شمالی کالاهاری۸/۴۸درجه سانتی گراد ثبت شده است.

تنوع زیستی آفریقای جنوبی:

آفریقای جنوبی رتبه ی ششم تنوع زیستی بالا درمیان ۱۷کشور جهان رابه خود اختصاص داده است.آفریقای جنوبی عضوکنوانسیون ریو۱۹۹۴ است۰ازجمله حیوانات در آفریقای جنوبی(شیر،بوفالو،پلنگ،یوزپلنگ،کرگدن سفید،زرافه،کفتار،خرگوش...)است.ازجمله گیاهان درآفریقای جنوبی(بیش از۲۲۰۰۰گونه ورقم و واریته گیاهی دارد که ۱۰% گونه های جهان است-۹۰۰۰گونه گل کیپ درمنطقه کیپ غربی شناسایی شده،آفریقای جنوبی ثروتمندترین منطقه جهان ازنظر تنوع گیاه است،اما۱%آفریقای جنوبی پوشش جنگلی دارد.ازجمله قارچ ها درآفریقای جنوبی(حدود۲۰۰۰۰۰گونه قارچ درآفریقای جنوبی به ثبت رسیده است.

تحصیلات وآموزش وپرورش درآفریقای جنوبی:

دانشگاه کیپ تاون

راهبرد آموزشی درآفریقای جنوبی حرکت درجهت توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات وآی سی تی وآموزش الکترونیکی بوده ویکسان سازی زبان رسمی به انگلیسی نیزکمک زیادی به پیشبرد آموزش آفریقای جنوبی کرده است.ژوهانسبورگ جزء شهرهای پرطرفدار تحصیل اتباع خارجی است زیرا دانشگاه ممتاز ژوهانسبورگ وهزینه ارزان زندگی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی باعث جذب دانشجویان بین الملل است.دانش آموختگان اهداف دانشگاه ها نیز تولید متخصصان بومی ومهارت آموزی جهت کارآفرینی دربخش های غیردولتی است.دارای ۱۰دانشگاه برتر در۲۰۱۸ می باشد.دانشگاه کیپ تاون(قدیمی ترین دانشگاه آفریقای جنوبی ۱۸۲۹تاسیس،رتبه ۷برمکس،رتبه ۱۳م جذب دانشجویان بین الملل است.دوم دانشگاه ویتواتزرنه(ژوهانسبورگ)رتبه ۳۶بریکس و۳۶۴م جهان است.چهاربرنده جایزه نوبل درآن بوده اند.سوم دانشگاه پرتوریا ۳۸مین درداخل کشور و۵۵۰مین درجهان است و بزرگترین دانشگاه آفریقای جنوبی است۰دانشگاه ژوهانسبورگ جوانترین وجدیدتاسیس ترین دانشگاه برتر آفریقای جنوبی و۶۵۰در جهان است.

شهروندی آفریقای جنوبی:

آفریقای جنوبی مامن بسیاری ازپناهندگان وپناهجویان است.قوانین تابعیت آفریقای جنوبی براساس سیستم خون است.قوانین ازدواج باتبعه درآفریقای جنوبی،بعداز۲سال منجربه اخذ تابعیت آفریقای جنوبی می شود.تابعیت مضاعف در آفریقای جنوبی مورد پذیرش است(برای افراد۱۸سال به بالا).سن قانونی در آفریقای جنوبی ۱۸سال وسن بلوغ ۱۲تا۱۶ سال است.

نتیجه گیری:

آفریقای جنوبی درشاخص حقوق بشر بخوبی عمل کرده،آفریقای جنوبی دارای حاکمیت قانون شفاف وفساد اداری پایین موفق عمل کرده اما عملکرد آفریقای جنوبی درایجاد امنیت بسیار ناچیزبوده حدودا ۵۰قتل درروز اتفاق می افتد.آفریقای جنوبی بابیکاری ورتبه دهم نابرابر دستمزدو درآمداست.قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی دربخش اقتصاد براساس قانون هلندی-رومی است ودرقانون مدنی براساس قوانین انگلیس نگاشته شده است.موسسه حقوقی راشاگسترپرتوعدل فعال در زمینه حقوق بین الملل با تکیه بر دانش تخصصی حقوق در زمینه تجارت و مهاجرت میباشد. نرخ بیکاری آفریقای جنوبی درسال ۲۰۱۶،۶/۲۶%،مالیات بردرآمد از۱۸تا۴۵%براساس درآمداست.تورم درسال ۲۰۱۷، ۱۹/۵%بوده است.بهره بانکی درسال ۲۰۱۷، ۲۵/۱۰%بوده است.بهره وام مسکن آفریقای جنوبی نیز۲۵/۱۰بوده است.آفریقای جنوبی بدلیل استقرار شرکت های چندملیتی در کیپ تاون میتواند انتخاب خوبی برای متقاضیان کار بین الملل باشد زیرا این شرکتها بدلیل زبان رسمی انگلیسی در آفریقای جنوبی هستند و سکوی پرتاب کارکنان به کشورهای اروپایی و آمریکایی اند.تحصیل در آفریقای جنوبی نیز بدلیل زبان رسمی انگلیسی در دانشگاه های معتبر آفریقای جنوبی میسر است البته باید مدرک به تایید SAKA برسد.تابعیت مضاعف نیز در آفریقای جنوبی مورد قبول است.موسسه حقوقی راشاگسترپرتوعدل مشاور مورد اعتماد شما در اخذ ویزاها میباشد نظرات و سوالات خود را در بخش ارسال نظر در پایین این صفحه مطرح نمایید.

251

ارسال نظر

Top